Zapraszam do kon­taktu jeśli chcesz:

  • zamówić własny ple­ciony egzem­plarz opier­a­jący się na przykładach zamieszc­zonych na stronie
  • złożyć spec­jalne zamówie­nie na real­iza­cję Two­jego pomysłu.
  • zor­ga­ni­zować warsz­taty wypla­ta­nia z makulatury
  • naw­iązać współpracę
  • zadać pytanie

Mag­dalena Godawa
tel. +48 667 965 309
e-mail: contact@makkirequ.pl
face­book: http://www.facebook.com/makkireQu

Firma:
MAKKIREQU
Jagłow­ice 1

68–212 Trze­biel

woj. lubuskie