PiErKwadrat

kosz ręcznie wyple­ciony z maku­latury. dno  kwadra­towe płyn­nie prze­chodzi w formę okrągłą. Całość dokład­nie zabez­piec­zona lakierem akry­lowym, dzięki czemu papier jest usz­ty­wniony i trwały. ten egzem­plarz ma około 50 cm najwięk­szej śred­nicy oraz ok 50 cm wysokości. Możliwe rożne opcje kolorysty­czne,  rozmi­ary, wer­sje z pokry­wka lub bez.

400 PLN

Zamów podobny przedmiot