Wszelkie dane bedą wyko­rzysty­wane jedynie do kon­taktu i real­iza­cji zamówień.